Privacyverklaring

GENIET OOK WEKENLANG VAN MOOIE EN VERZORGDE NAGELS MET EEN PRACHTIGE GELLAK OP JE EIGEN NAGEL.

PRIVACYVERKLARING VAN NAGELSTUDIO HARDERWIJK

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Nagelstudio Harderwijk verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Nagelstudio Harderwijk ,of om een andere reden persoonsgegevens aan Nagelstudio Harderwijk verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Nagelstudio Harderwijk, Stakenbergerhout 68 te Harderwijk. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 69511489.
De salon is bereikbaar via 06-19048905 of info@nagelstudioharderwijk.nl

2. Welke gegevens verwerkt Nagelstudio Harderwijk en voor welk doel

2.1  De volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam
b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer, e-mailadres,
d) Eventuele gezondheidsgegevens via huid en nageldiagnose/intakeformulier e) Voor – en na foto’s

2.2  Nagelstudio Harderwijk verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) je naam, adresgegevens,e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Nagelstudio Harderwijk, dit na toestemming;

c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
d) Voor- en na foto’s van huid en nagels worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid en nagels worden (anoniem) gedeeld op Social Media na toestemming.

E-mail berichtgeving:

Nagelstudio Harderwijk gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Nagelstudio Harderwijk. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk, zie instructies onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
Nagelstudio Harderwijk verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1  Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Nagelstudio Harderwijk passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2  Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Nagelstudio Harderwijk gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

page1image22616

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen / klachten

5.1  Via de eigenaresse van Nagelstudio Harderwijk kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Nagelstudio Harderwijk zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2  Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3  Indien je klachten hebt over de wijze waarop Nagelstudio Harderwijk je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Nagelstudio Harderwijk via info@nagelstudioharderwijk.nl of telefonisch via 06- 19048905

6. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.

BewarenBewaren